Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 21-04-2019
  Lekce 4. Vysvobození od Egyptského vzdělání

  „Cestě pohanů neučte se“ (Jeremiáš 10:2).

 • 14-04-2019
  Lekce 3. Vysvobození z Egypta

  „Věrou opustil Egypt, neboje se hněvu královského; nebo jako by viděl neviditelného, tak se utvrdil“ (Židům 11:27).

 • 04-04-2019
  Lekce 2. Vysvobození od hříchu

  „Ale Bohu díka, kterýž dal nám vítězství skrze Pána našeho Jezukrista“ (1 Korintským 15:57).

 • 31-03-2019
  Lekce 1. Zaslíbený Vysvoboditel

  „Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu“ (Genesis 3:15).

 • 24-03-2019
  LEKCE 13. Jozuovo závěrečné poselství

  „Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili… jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu“ (Jozue 24:15).

 • 17-03-2019
  LEKCE 12. Města útočištná

  „Hospodin zajisté jest útočiště chudého, útočiště v čas ssoužení“ (Žalm 9:10).

 • 10-03-2019
  LEKCE 11. Řešení nedorozumění

  „Zpozdilý k hněvu hojně má rozumu, ale náhlý pronáší bláznovství“ (Přísloví 14:29).

 • 03-03-2019
  LEKCE 10. Raný život v Kanaánu

  „Shromáždilo se pak všecko množství synů Izraelských do Sílo, a tu postavili stánek úmluvy, když již země od nich podmaněna byla“ (Jozue 18:1).

 • 24-02-2019
  LEKCE 9. Bůh řídí dobývání

  „Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, služebníku svému, tak přikázal Mojžíš Jozue, a Jozue tak činil; nepominul ničeho toho, což byl přikázal Hospodin Mojžíšovi“ (Jozue 11:15).

 • 17-02-2019
  LEKCE 8. Pomáhání Gabaonitským

  „Toto jim učiníme: Zanecháme jich při životu, aby nebylo na nás rozhněvání pro přísahu, kterouž jsme jim učinili“ (Jozue 9:20).