Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 25-06-2017
  LEKCE 1. SLAVNÁ NADĚJE VZBUZUJÍCÍ RADOST

  „Aj, Pán se béře s svatými tisíci svými“ (Juda 1:14, poslední část).

 • 18-06-2017
  LEKCE 13. NAŠE POVINNOST VŮČI VLÁDNÍ MOCI

  „Dávejtež tedy, co jest císařova, císaři, a co Božího, Bohu.“ (Matouš 22:21)

 • 11-06-2017
  LEKCE 12. VĚRNÝ V PODNIKÁNÍ

  „Vídáš-li, že muž snažný v díle svém před králi stává? Nestává před nepatrnými.“ (Přísloví 22:29)

 • 04-06-2017
  LEKCE 11. CÍRKEV: SVĚTLO SVĚTU

  „Vy jste světlo světa.“ (Matouš 5:14)

 • 28-05-2017
  LEKCE 10. CÍRKEVNÍ RODINA

  „Láska bratrská ať zůstává.“ (Židům 13:1)

 • 21-05-2017
  LEKCE 9. ŽIVOT S NAŠIMI PŘÍBUZNÝMI

  „Buď příkladem věrných v řeči, v obcování, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.“ (1 Timoteovi 4:12)

 • 14-05-2017
  LEKCE 8. KŘESŤANSKÁ RODINA

  „Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé. … A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek svých, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.“ (Efezským 6:1, 4)

 • 07-05-2017
  LEKCE 7. ŽENĚNÍ A VDÁVÁNÍ

  „Nebo jakož za dnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu.“ (Matouš 24:38)

 • 30-04-2017
  LEKCE 6. VOLBA VAŠICH PŘÁTEL

  „Zdaliž půjdou dva spolu, leč by se snesli?“ (Amos 3:3)

 • 28-04-2017
  LEKCE 10. CÍRKEVNÍ RODINA

  „Láska bratrská ať zůstává.“ (Židům 13:1)