Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 21-10-2018
  LEKCE 4. Duch svatý v životě Kristově

  „Aj, služebník můj, na kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má. Ducha svého dám jemu“ (Izaiáš 42:1).

 • 14-10-2018
  Lekce 3. Nebeský Učitel

  „Kdo vystihl ducha Hospodinova, a rádcím jeho byl, že by mu oznámil?“ (Izaiáš 40:13.)

 • 07-10-2018
  Lekce 2. Symboly Ducha svatého

  „Kdož věří ve mne, jakož dí písmo, řeky z břicha jeho poplynou vody živé. (A to řekl o Duchu, kteréhož měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl dán Duch svatý, proto že ještě Ježíš nebyl oslaven.)“ Jan 7:38, 39.

 • 30-09-2018
  Lekce 1. Úřad Ducha svatého

  „Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské“ (1 Korintským 2:10).

 • 23-09-2018
  LEKCE 13. MODLITBA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA

  „Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu mou, Hospodin modlitbu mou přijal“ (Žalm 6:10).

 • 16-09-2018
  LEKCE 12. UČÍ SE MODLIT

  „Bože, učil jsi mne od mladosti mé, a až po dnes vypravuji o divných činech tvých“ (Žalm 71:17).

 • 09-09-2018
  LEKCE 11. NAUČ NÁS MODLITI SE

  „I stalo se, když se na jednom místě modlil, když přestal, řekl jemu jeden z učedlníků jeho: Pane, nauč nás modliti se, jako i Jan učil učedlníky své“ (Lukáš 11:1).

 • 02-09-2018
  LEKCE 10. MODLENÍ ZA DUCHA SVATÉHO

  „Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli“ (Zachariáš 10:1).

 • 26-08-2018
  LEKCE 9. MEZE MODLITBY

  „A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že zač bychom koli prosili podlé vůle jeho, slyší nás“ (1 Jan 5:14).

 • 19-08-2018
  LEKCE 8. MODLENÍ ZA DRUHÉ

  „Modlte se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Mnohoť může modlitba spravedlivého opravdová“ (Jakub 5:16).