Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Sobotní škola « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Sobotní škola

 • 18-08-2019
  LEKCE 8. Poučení pro domácí vzdělavatele

  „Nemámť větší radosti, než abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti“ (3 Jan 4).

 • 11-08-2019
  LEKCE 7. Být učitelem

  „Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, kterýž by právě slovo pravdy rozděloval“ (2 Timoteovi 2:15).

 • 04-08-2019
  LEKCE 6. Základ pravého vzdělávání

  „Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost“ (Přísloví 9:10).

 • 28-07-2019
  LEKCE 5. Velký Vzdělavatel

  „I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, jako moc maje, a ne jako zákonníci“ (Marek 1:22).

 • 21-07-2019
  LEKCE 4. Vzdělávání ve starověkém Izraeli

  „Nalezl jej v zemi pusté, a na poušti veliké a hrozné; vůkol vedl jej, vyučil jej, a ostříhal ho, jako zřítedlnice oka svého“ (Deuteronomium 32:10).

 • 14-07-2019
  LEKCE 3. Původní vzor pro vzdělávání

  „Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho“ (Genesis 2:15).

 • 07-07-2019
  LEKCE 2. Zásady vzdělávání

  „Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky“ (Žalm 111:10).

 • 30-06-2019
  LEKCE 1. Jdouce, učte

  „Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země“ (Skutky 1:8).

 • 23-06-2019
  LEKCE 13. Doma s naším Vysvoboditelem

  „Nebude více slyšáno o bezpraví v zemi tvé, o zpuštění a zhoubě na hranicích tvých, ale hlásati budeš spasení na zdech svých, a v branách svých chválu“ (Izaiáš 60:18).

 • 16-06-2019
  LEKCE 12. Vysvobození od záhuby

  „Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé“ (Žalm 91:14).