Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Novinky

 • 30-07-2017
  LEKCE 6. S VELIKOU MOCÍ A SLÁVOU

  „Pročež řekne v ten den: Aj, Bůh náš tento jest, očekávaliť jsme na něj, a vysvobodil nás. Onť jest Hospodin, jehož jsme očekávali; plésati a veseliti se budeme v spasení jeho“ (Izaiáš 25:9).

 • 23-07-2017
  LEKCE 5. JEŽÍŠ OPRAVDU ZASE PŘICHÁZÍ!

  „Zase přijdu, a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli“ (Jan 14:3).

 • 16-07-2017
  LEKCE 4. FALEŠNÉ IDEJE V DOBĚ KONCE

  „Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (by možné bylo,) také i vyvolené“ (Matouš 24:24).

 • 09-07-2017
  LEKCE 3. VAROVNÁ POSELSTVÍ PRO NAŠI DOBU

  „Byť nám byl Hospodin zástupů jakkoli malička ostatků nezanechal, byli bychom jako Sodoma, byli bychom Gomoře podobni“ (Izaiáš 1:9).

 • 02-07-2017
  LEKCE 2. ZNAMENÍ KRISTOVA NÁVRATU

  „Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, vězte, že blízko jest království Boží“ (Lukáš 21:31).

 • 25-06-2017
  LEKCE 1. SLAVNÁ NADĚJE VZBUZUJÍCÍ RADOST

  „Aj, Pán se béře s svatými tisíci svými“ (Juda 1:14, poslední část).

 • 18-06-2017
  LEKCE 13. NAŠE POVINNOST VŮČI VLÁDNÍ MOCI

  „Dávejtež tedy, co jest císařova, císaři, a co Božího, Bohu.“ (Matouš 22:21)

 • 11-06-2017
  LEKCE 12. VĚRNÝ V PODNIKÁNÍ

  „Vídáš-li, že muž snažný v díle svém před králi stává? Nestává před nepatrnými.“ (Přísloví 22:29)

 • 04-06-2017
  LEKCE 11. CÍRKEV: SVĚTLO SVĚTU

  „Vy jste světlo světa.“ (Matouš 5:14)

 • 28-05-2017
  LEKCE 10. CÍRKEVNÍ RODINA

  „Láska bratrská ať zůstává.“ (Židům 13:1)