Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Novinky « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Novinky

 • 22-09-2019
  LEKCE 13. Zaslíbení Ducha

  „Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho“ (Zjevení 18:1).

 • 15-09-2019
  LEKCE 12. Budování pro věčnost

  „Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista“ (Filipenským 1:6).

 • 08-09-2019
  LEKCE 11. Oslovení světa

  „A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření“ (Marek 16:15).

 • 01-09-2019
  LEKCE 10. Práce misionářské školy

  „Já tobě k srozumění posloužím, a vyučím tě cestě, po níž bys choditi měl“ (Žalm 32:8).

 • 25-08-2019
  LEKCE 9. Církev a její mládež

  „Dobré jest muži tomu, kterýž by nosil jho od dětinství svého“ (Pláč 3:27).

 • 18-08-2019
  LEKCE 8. Poučení pro domácí vzdělavatele

  „Nemámť větší radosti, než abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti“ (3 Jan 4).

 • 11-08-2019
  LEKCE 7. Být učitelem

  „Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, kterýž by právě slovo pravdy rozděloval“ (2 Timoteovi 2:15).

 • 04-08-2019
  LEKCE 6. Základ pravého vzdělávání

  „Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost“ (Přísloví 9:10).

 • 28-07-2019
  LEKCE 5. Velký Vzdělavatel

  „I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, jako moc maje, a ne jako zákonníci“ (Marek 1:22).

 • 21-07-2019
  LEKCE 4. Vzdělávání ve starověkém Izraeli

  „Nalezl jej v zemi pusté, a na poušti veliké a hrozné; vůkol vedl jej, vyučil jej, a ostříhal ho, jako zřítedlnice oka svého“ (Deuteronomium 32:10).