Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky

09-11-2012

Když jsem pročítal první příběh Bible o náboženském násilí, bylo mi smutno jako dnes, když slyším dnešní zprávy o násilí. Gen 4,1-12. smutný příběh, ale skrývá v sobě zvláštní naději. První lidé Adam a Eva zhřešili a netušili jaké následky to bude mít. Narodil se Kain a Eva říká: „Získala jsem syna na Hospodinu.“ Učili syny úctě k Hospodinu. Také dovednostem. Kain byl dobrý rolník a Ábel dobrým pastevcem.

Není napsáno jak je vedli, ale určitě je vedli k tomu, co bylo zaslíbeno po pádu do hříchu v ráji. Po určité době – již byli dospělí – se rozhodli přinést Hospodinu oběť. Jejich oběť ukazovala na jejich vztah k Bohu . Kain přinesl hromady ovoce a Ábel beránka. Každý přinesl to nejlepší. Nevíme jakým způsobem se dozvěděli, že Hospodin přijal Ábelovu oběť a Kainovu ne.V Kainovi se všechno vzbouřilo. Čteme, že až zesinal. Pán Bůh se ptá, proč si tak rozzlobený. Bůh nepřijal Kainovu oběť, ne proto, že by svévolně rozhodl. Byli nábožensky vychovávání. Věděli jaké oběti Bůh očekává.

I proti Husovi seděl věřící člověk…. Huse ty se mýlíš. Jeronýme ty se mýlíš. Jak je možné, že se lidé hádají a nenávidí se. Tehdy se vyskytli dvě filozofie víry. Charles Dikens napsal historický román. Příběh dvou měst Paříže a Londýna. Dvou mužů, kteří se zamilovali do jedné ženy. Dvě města – jedno bouřlivé-revoluční, druhé klidné-pokojné. Dva systémy.
Oběť je výrazem úsilí o spasení. Lidé se nespokojili s tím, že byli vyhnání z ráje. Chtěli zpátky. Kain vnímal Pána jako obchodníka. Kolik náboženských systému bere Boha jako obchodníka. Obchodují s Pánem Bohem s dobrými skutky. Kainovo náboženství skutků a zásluh přetrvalo dějiny. Vůbec nezáleží na panteonu.

Všechna pohanská náb. si chtěla Boha koupit. Ábel snad ani neměl tak propracovanou teologii – filozoficky.  Přinesl to, co Bůh chtěl – jak jej to rodiče učili… Kain přinesl oběť zásluh – základem bylo to, co dělá člověk. Miliony lidí se snažili zalíbit Bohu svými skutky. Jsou náboženství, kde musíte přinést dary a být členy samospasitelné církve. Ábel věřil. Nechtěl se spasit skutky. Základním kamenem jeho náb. nebylo to, co on udělá, ale co Bůh udělá pro člověka. Kainovi záleželo na tom co člověk udělá pro Boha. Podstata naší víry ovlivňuje naše jednání. Záleží moc na tom v jaké náb. věříme.

Příběh o Kainovi je smutný. „Proč se tak naštval?“ Byla to závist, že ho Bůh nepřijal, nebo ješitnost, že ho nepřijal jako staršího. „Kaine, já miluji i tebe.“ „Kaine, tvoje srdce se snaží vtáhnout tě do hříchu“, ale ty máš moc nad ním zvítězit. Kaine, Ábel má jinou filozofii života a nemusí tak tvrdě bojovat. Ábel neměl problém se záchvatem hněvu a nenávisti. Náboženství motivované skutky se projevuje v posledku násilím. Kain něco řekl Ábelovi. Možná se pohádali a když pak byli na poli Kain zabil bratra. Kvůli přízni Boha.
Ve jménu Boha lidé zabíjejí. Lidé, kteří nenávidí jinověrce. Tady se schází sami protestanté: Adventisté, metodisté, letniční. Jedni o druhých tvrdí, že jsou bludaři. Okolní lidé se ptají:

„Co to je?“ Všichni se modlí k tomu samému Bohu. Kde se to vzalo?
Žena se odpálí, když je kolem ní nejvíce lidí. Kde se to vzalo? Lidé nepochopili, že Bůh nechce násilí. Kdo je náboženským vítězem? Ten kdo zabíjí? Nebo ten, kdo se nebrání? Stojí za to tento typ náb.? Žid 11,4 – Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary; protože věřil, `ještě mluví, ač zemřel´. . Ábel zemřel mladý. Možná bychom o Ábelovi vůbec nevěděli, kdyby nezemřel. Pavel pak takto přes tisíc let po Mojžíšovi píše v Židům 11:4  Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary; protože věřil, `ještě mluví, ač zemřel´.

Některým v Žid 11. kap bylo v životě ukřivděno. Jedněm se dařilo pod vedením Boha, ale druzí byli „slabí“. Možná mohl Ábel první ránu Kainovi vrátit. Ale on byl jako ti, co byli v roklinách země. Kain navenek zvítězil, ale u Boha prohrál. I později to tak bylo. I Kristus navenek prohrál a také se mohl bránit.  Přijměme dnes znovu dar spasení v Kristu Ježíši, aby mohl přeměňovat naši povahu ke svému obrazu. Amen.