Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Články « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Články

 • 20-10-2013
  Pozor !!!! Hledám práci

  Pozor !!!! Hledám práci Chtěla bych pracovat ve Vaší rodině jako učitel a poradce. Nikdy si nebudu brát dovolenou. Budu vždy v dobré náladě. Nekouřím, nepiju. Nebudu brát Vaše věci nebo používat lednici. Budu první ráno vstávat a poslední usínat. Já pomůžu Vašim dětem dělat domácí úkoly. Odpovím na otázky, na které neznáte odpověď. Odpovím […]

 • 09-05-2013
  Proč právě sobotní den

  Proč právě sobotní den? Otázky a odpovědi. Který den světil Pán Ježíš a ostatní učedníci? Luk.4:16: “Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.” Luk.23:54-56: “… Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.” Skut.17:2: “Pavel jako obvykle přišel […]

 • 09-05-2013
  NAŠE PŘESVĚDČENÍ

  Tomuto věříme Adventisté sedmého dne reformního hnutí učí určité základní vyznání, které spolu s biblickými odkazy, na kterých je tato víra založena, jsou shrnuty následovně: Bůh Otec Je pouze jeden Bůh, věčný Otec, Stvořitel, osobní, duchovní Bytost, nekonečná láska a moudrost, všemo-houcí, všudypřítomný, vševědoucí, nesmrtelný. Odkazy: Exodus 20, 2-3; Izaiáš 45, 5-12. 18. 20-22; Jan […]

 • 26-03-2012
  HISTORIE REFORMNÍHO HNUTÍ ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

  Mluví o církvi Adventistů sedmého dne reformního hnutí, o jejím vzniku, její existenci a o jejích zkušenostech. Nelze nevzpomenout, že její historie je těsně spjata s historií Církve adventistů sedmého dne. Vše je obsaženo níže, – je to krátký příběh, sestavený ze vzpomínek očitých svědků a členů církve, stejně jako materiálů jiných autorů, kteří stejně jako původní dokumenty, téměř nepřežili. Ano, časy  byly takové, že […]

 • 24-05-2010
  Bohoslužba a divadelnictví

  Mám poselství pro ty, kteří jsou odpovědní za naše dílo. Nepovzbuzujte ty, kteří mají být zaměstnáni v tomto díle, abys i mysleli, že musí vyhlašovat slavné a svaté poselství divadelním způsobem. Do našeho díla nemá být vnesena jediná tečka nebo zrnko čehokoliv divadelnického. Boží dílo má mít svatou, nebeskou formu. Ať všechno, co souvisí s […]

 • 24-05-2010
  KRISTUS PŘIJDE BRZO!

  Josef Čejka To je nejlíbeznější zaslíbení Písma Svatého. Není jiné události, která by měla podobnou nádheru. Není rozhodnější a významnější události, jako druhý příchod Ježíše Krista na tuto zem. Bylo to předpovídané ve všech dobách. Tak to zvěstoval již Enoch, sedmý od Adama: „Aj, Pán se béře se svatými tisíci svými, aby učinil soud všechněm […]

 • 24-05-2010
  Žádný není jako on!

  Sestoupil z nebe na tuto zem. Změnil svůj královský šat za roucho pozemšťana. Oděl se člověčenstvím, abychom se mohli státi syny Božími. Ponížil se až do prachu země, abychom my byli povýšeni až ke trůnu Božímu, byl bohat, ale stal se nejchudším na této zemi. Žádného od sebe neodmítl a pokorně pokání činícím vždy odpouštěl. […]

 • 07-05-2010
  Největší událost všech dob!

  „Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterých spravedlnost přebývá.“ Bylo to přáním a nadějí všech Božích dítek od doby, kdy vstoupil do našeho života hřích a naplnil ho bolestí, zármutkem a utrpením. Tato naděje vyvrcholí v brzkém čase událostí, která zastíní všecky pozemské děje a přinese splnění všech zaslíbení o […]

 • 29-03-2010
  Jaká je pravda o životě?

  Lidé v minulosti, ale i dnes touží poznat pravdu o životě. Přemýšliví lidé si odedávna kladou otázku: Jak je to s naším životem? Jaký je jeho původ? Proč jsme tu a co je smyslem a pravou hodnotou života? Jaká je budoucnost člověka? Končí se všechno smrtí?