Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
JSI JEDNÍM Z NICH « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

JSI JEDNÍM Z NICH

Jsi jedním z nich! Rozhlédni se; lidé kolem tebe chodí, milují, sní, hádají se, kupují a prodávají, zabývají se erotikou, soudí se a všichni bez výjimky touží po štěstí. Jsi jedním z nich!? Milovat, být spokojený, vydělávat a utrácet peníze k vlastním potřebám — to je život!

Odkud jsem přišel — nevím…

A také nevím, kam jdu,

když se vítězně skvím

ve svém třpytivém sadu.

A co se štěstím? A také — proč nyní myslet na smrt, která je zatím někde v mlhavé budoucnosti? Žiji, abych vychutnal život, pro děti, pro své blízké, žiji, abych si užil, abych vše vyzkoušel! Copak lze o štěstí mluvit v minulém čase? Ono už bylo… Dotklo se mě a někam uteklo a život jde dál, uteklo spolu s milovaným člověkem, který mne zradil. Uteklo mládí a přišly starosti a smrt mých drahých. Jakoby bylo štěstí jenom okamžik mezi minulostí a budoucnem? Ale, kolik mám ještě přání: chci být nezávislý, úspěšný, bohatý, krásný a moudrý. A jak dny letí, nějak vše uniká mezi prsty. Raději na to ani nemyslet, natož mluvit! Prostě chovat se jako všichni — vždyť jsem jedním z nich.

Ne! Pravda je taková, že nejsi „jedním z nich“! Jsi jedinečný!

Jsi unikátní a neopakovatelný. Vnímáš to? Přemýšlej, uvažuj o tom, odkud jsi se tady vzal? Proč ses narodil do tohoto světa? Podívej se, co všechno tě už v životě potkalo — a štěstí se stále jeví jako iluze. Chci tě pozvat domů, pomysli, nepocházíme odsud. Ale odkud tedy?

V roku 1959 obdrželi ve Stockholmu dva vědci Nobelovu cenu za fyziku. Emilio Gino Sergé a Owen Chamberlain přišli na něco ohromujícího. Byli jaderní fyzici. Co tak výjimečné objevili? Zjistili, že hmota existuje ve dvou formách — částicích a antičásticích.  Vědci odhalili antiproton. Jednou ze základních možností interpretace objevu je existence jiného světa, čili antisvěta z antihmoty. „Antimateriální“ svět se také skládá z atomárních a subatomárních částic a nejeví se jako nemožný. Je to svět jiné fyziky. V případě „střetu“ těchto dvou světů by došlo k oslepujícímu výbuchu, jehož důsledkem by bylo úplné zničení nám známého světa. Pro všechny byl tento objev něčím novým: Záhadný svět tvořený antihmotou se již nejevil nereálným. Najednou jakoby začal existovat. Dvacáté století je vůbec věk nebývalých událostí! Učenci objevili takzvanou temnou hmotu mozkovou. Jak se ukázalo, jen 5% neuronů se účastní vnímání nám známého viditelného a pochopitelného světa. A co těch zbylých 95%? Celých 95% nervových buněk mozku nemá účast v nám známých procesech. Tam – uvnitř v hlubinách podvědomí jsou uložena tajemství života, o nichž nevíme vůbec nic.

Říkáš si „příroda“. Je to samovolný evoluční proces – tady není místo pro Boha. Bůh je přežitek, pověra, výmysl, pohádka.

Jenže hmota sama o sobě není způsobilá tvořit. Musí mít podnět od živé energie.

Když se zamyslíme nad hmotou a energií v nejčistší formě, skončíme u Nejvyšší Existence. Různé energie mají svůj počátek ve zdroji, který můžeme nazvat libovolným nám známým jménem. Pojmenuj jej jak chceš! Nejvyšší inteligence – třeba nebo galaktická invaze, vesmírné vědomí…

Když mluvíme o energii, je jasné, že bereme jako samozřejmost i její zdroj. Řekněme: z představou o elektrické energii bere člověk automaticky v potaz elektrárnu. A energie života není nezávislá. Je pod dohledem Vyšší živé Existence. Třeba oheň je zdrojem dvou energií: světla a tepla. Světlo a teplo nemohou existovat bez ohně. Logicky z toho plyne, že pramen živé energie musí být živý a navíc musí ovládat všechno existující. Je to Nejvyšší Živá Existence.

Tím, že vědci odhalili dvě ohraničené formy hmoty a energie, pouze začal vědecký pokrok. V Bibli o tom bylo napsáno dávno před námi: „Jsou těla nebeská a těla pozemská. A je jiná sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva Slunce a jiná sláva Měsíce, jiná hvězd a hvězda od hvězdy je různá v slávě.“

Samozřejmě, že se dá životem proplout bez toho, aby se člověk zamýšlel nad otázkami věčnosti. Můžeme projít životem a zajímat se jen o živočišné záležitosti: abych uspokojil své chutě, byl sytý, přivedl na svět potomky a postaral se o ně, chránil své teritorium. Mohu přežívat a utéct do nicoty ateistické noci. Bez Boha, bez naděje, bez víry.

Ale proč je potom dána člověku nejen možnost, ale i touha žít v lepších podmínkách, než v jakých žije libovolné zvíře? Proč mají „elity“ daleko lepší podmínky než obyčejní dělníci? Odpověď je jednoduchá. Vysoce postavený člověk má daleko větší zodpovědnost než obyčejný člověk. Člověk má také na určitém postu určité povinnosti. Daleko větší je zodpovědnost být Člověkem a ne pouze prožít život jako rafinovaný živočich zajímající se pouze o naplnění svého žaludku a uspokojením svých sexuálních potřeb. Lidská forma života nám není dána jenom proto, abychom si za těžce vydělané peníze zpříjemnili těch několik tryskem letících desetiletí pobytu na zemi. Stará kniha Bible se obrací na seriózně přemýšlející lidi: „Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, ustanovil nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme.“

Nejsme tady náhodou. To není jen nějaká shoda procesů, že jsem se narodil zrovna já, právě v daném čase, v tomto státě. Bible mluví o jistém určení mého narození. Moudří lidé dávnověku nás vyzývají, abychom hledali Boha. Copak se ztratil? Jasně, že ne. On se neztratil, ztratil jsem se Já.

V evangeliích je tento příběh popsán následovně: Mladý člověk plný sebedůvěry se rozhodl žít bez toho, aby se řídil radami a příkazy otce. Vyrazil z penězi vstříc „skvělým zítřkům“. Představoval si, jak výtečný život jej čeká! Budu žít bez „vymyšleného“ Boha, podle svých zálib a představ. Byl přece již dospělý a měl svůj rozum; tak se ponořil do toho fantastického světa, po kterém stačilo sáhnout! Bible říká, že promarnil celé jmění v rozmařilém způsobu života. K čemu morálka – vždyť se říká, že je vše potřeba vyzkoušet.

Život se však zpravidla liší od fantazie a neřídí se podle našich přání. Biblický příběh nám ukazuje na různé možnosti postoje k životu a upozorňuje nás na fakt, že léty ubývá energie, jsme často pod stresem a čas od času přehodnocujeme žebříček priorit. Najednou zjišťujeme, že některé možnosti jsou v nenávratnu a náš život je potom podobný životu tohoto mladého muže, který se ocitl ve všelijakých životních situacích, až zjistil, že je na dně. Bible pokračuje: Mladý muž se nad sebou zamyslel. Zamyslel se nad smyslem a cílem života a řekl si: „Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: «Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě».“ Zhřešil, takové staromódní slovo. Ale ono je to velmi prosté – jde o řecké slovo označující „minout cíl“. Určil jsem si cíl a nedosáhl jsem jej, protože jsem jej minul. Abychom neminuli životní cíl, je nutno přehodnotit priority, nakonec dojdeme k tomu, že stojí zato počítat s Bohem.

Náboženství samo o sobě nemá odpovědi na všechny otázky. Navíc, nečestní lidé často zneužívají náboženství k politickým a komerčním cílům. Ale osobní zkušenost, osobní setkávání s Nejvyšším Bohem plně uspokojují duševní potřeby. V Bibli najdete mapu životní cesty k věčnosti. V Bibli jsou napsány zákony života, které nikdy netratí na aktuálnosti. V Bibli jsou odpovědi na skryté otázky duševního života. Proč nenajít něco nové o sobě samém?

A co náš mladý člověk, který v se rozhodl řešit svoji bezvýchodnou životní situaci návratem k otci? Nestal se obětí deprese. Nesnažil se řešit tíživou životní situaci alkoholem a narkotiky ani jiným podobným náhražkám, které škodí tělu i duši. Evangelium znamená „zvěst o štěstí“. Jakmile se rozhodl jít k otci, hned vstal a šel. A když byl ještě daleko, uviděl jej otec a byl hluboce pohnut; běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě, už se nemůžu nazývat tvým synem.“

A co na to otec?

Dal svému synu nový smysl života, nové cíle, naplnil jeho srdce radostí a dal mu okusit atmosféru věčnosti. Proč bys také neprožil tu vynikající, jedinečnou zkušenost? Začni své přibližování Bohu již dnes.

Většina světových proroctví zapsaných v Bibli se již vyplnila a žijeme v době, kdy se některá naplňují. Několik jich zůstává ke splnění v budoucnu.

Když jsi tam někde uvnitř v hloubí duše uslyšel vnitřní hlas probuzeného svědomí, pokud ti není lhostejný osud lidstva, srdečně tě zveme KAŽDOU SOBOTU V 10:00 k seznámení se s nevšedními a přesto pochopitelnými událostmi, o kterých stará proroctví mluví. A probíráme i jiná životně důležitá témata.

Pamatuj! Můžeš změnit osud lidstva, protože „JSI JEDNÍM Z NICH“!

Kontaktní informace:

Masarykova 22, Liberec.

Tulská 1, Praha.

Jana Blahoslava 419, Uherské Hradiště.