Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.sdarm.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Žádný není jako on! « Církev Adventistů Sedmého Dne Reformační Hnuti
Vítejte na stránkách Křesťanské Církve Adventistů Sedmého Dne Reformní Hnutí

Žádný není jako on!

24-05-2010

Sestoupil z nebe na tuto zem. Změnil svůj královský šat za roucho pozemšťana. Oděl se člověčenstvím, abychom se mohli státi syny Božími. Ponížil se až do prachu země, abychom my byli povýšeni až ke trůnu Božímu, byl bohat, ale stal se nejchudším na této zemi.

Žádného od sebe neodmítl a pokorně pokání činícím vždy odpouštěl. Spal v cizích jeslích, jel po moři v cizí lodí, jel na cizím oslátku a byl pohřben v cizím hrobě. Narodil se proti přírodním zákonům, vyrostl v skrytosti a žil jako služebník všech. Neměl vyššího vzdělání tohoto světa, nestal o lidskou přízeň a nesklonil se nikdy před žádným člověkem. Když byl dítětem, zneklidnil krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když byl mužem, otřásl celým světem i samými základy veleříše Římské.

Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval nemocné bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan jej nemohl zničit a ani hrob ho nemohl zadržet. Nade vším zvítězil. Nenapsal žádnou knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy napsány o Něm. Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více srdcí, než všichni básníci světa. Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav, ani seminář, ale všechny školy světa se nemohou pochlubit tolika žáky jako ON.

Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdravil více chorých duší než tisíce lékařů nemocných těl. Nevelel žádné armádě, nedobyl železem ani píď země, a přece žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků jak ON. Žádný nedobyl tolik zemí světa a nepřemohl tolik nepřátel jako ON. Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil celý svět. Velicí mužové přišli a odešli, všichni zklamali, jen ON nikdy nikoho nezklamal. Všichni zhřešili, jen ON jediný zůstal Svatý, Všemohoucí, Dokonalý, Nejkrásnější mezi syny lidskými. Tento Ježíš je Spasitel a Přímluvce u Boha – OTCE nebeského.

Chceš-li, bude i Tvůj, pokoř se před Ním, provolej Ho králem svého srdce i života. Vyvol si Ježíše, neb není nikdo jak ON!